Juridische mededeling

Identiteit en contactgegevens van de uitgever die verantwoordelijk is voor de site

 • European Balloon Corporation cvba
 • Rechtsvorm cvba
 • Postadres van de maatschappelijke zetel: Grootveldlaan 152 bus 1 - 1150 Brussel
 • Telefoon 02 358 30 30
 • Mail infoarobaseeuropeanballoon.be
 • KBO-nummer (Kruispuntbank van Ondernemingen) BE 0 444 724 511
 • BTW-nummer Be 0 444 724 511
 • Bevoegde toezichthoudende autoriteit (indien vereist voor uw activiteit): Ministerie van Communicatie 

Privacybeleid (verwerking van persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers)

Dit deel was al verplicht vóór de GDPR, maar is nu gedetailleerder en moet de volgende informatie bevatten:

 • De identiteit en contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking: Benoit Siméons, adres: 20 Grote Hut, 1640 Sint-Genesius-Rode.
 • De doeleinden van de verwerking alsook de rechtsgrondslag die aantoont dat u het recht heeft om de gegevens te verwerken (uitdrukkelijke toestemming van de bezoeker, wettelijke verplichtingen...): crf online formulier
 • De ontvangers of categorieën ontvangers van de persoonsgegevens: alleen European Balloon Corporation of ministerie van Communicatie in geval van controle
 • De gegevens worden doorgegeven aan een andere organisatie of een derde land: alleen European Balloon Corporation of het ministerie van Communicatie in geval van controle.
 • Hoe lang de gegevens worden bewaard en de criteria die deze periode bepalen: minimaal tot het gebruik van de vliegtickets.  
 • De bezoeker heeft het recht om toegang te vragen tot zijn persoonsgegevens in het bezit van de verantwoordelijke voor de verwerking, maar ook het recht op rectificatie, wijziging of wissing. Dit kan door een eenvoudige brief per post of per e-mail te sturen.  De betrokkene heeft ook het recht te verzoeken dat de verwerking van zijn/haar gegevens wordt beperkt of bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar gegevens.
 • Hij heeft het recht om een kopie van de gegevens in een gestructureerd formaat te vragen (recht op overdraagbaarheid)
 • Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. De toezichthoudende autoriteit in België is de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Voor meer informatie over de verplichtingen betreffende de RGPD kunt u de Europese verordening raadplegen: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=FR

Gebruik van tracking tools 

European Balloon Corporation gebruikt Google Analytics om het gebruikersgedrag te analyseren.

De bezoeker heeft de mogelijkheid om het bijhouden van zijn bezoek voor statistische doeleinden te weigeren, dit verzoek wordt per post of per e-mail gedaan. Dit kan per post of per e-mail, of door de opt-out procedures te volgen die algemeen beschikbaar zijn voor dit soort tools.

Meer informatie over het privacybeleid van Google: https://www.google.com/intl/fr/policies/privacy/partners/.

Disclaimer

European Balloon Corporation wijst alle verantwoordelijkheid af voor de uitgever van de website, met name wat betreft de toegang tot de website (eventueel onderhoud of computerproblemen), de beschikbare informatie (juistheid van de informatie, al dan niet regelmatige bijwerking), de hyperlinks (links die naar externe sites leiden), eventuele commentaren van internetgebruikers (waarover de eigenaars niet altijd directe controle hebben)...